ოპიოიდებზე დამოკიდებულება და მკურნალობა | ხშირად დასმული შეკითხვები

ოპიოიდებზე დამოკიდებულება და მკურნალობა | ხშირად დასმული შეკითხვები

„ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის ქონა არ არის დაკავშირებული ხასიათთან, ნებისყოფასთან ან მორალთან და არაფერი აქვს საერთო ადამიანის პიროვნულ მახასიათებლებთან“, - ვკითხულობთ პაციენტებისთვის მომზადებულ სახელმძღვანელოში, რომელიც პლატფორმა CPR.GE-ზეა განთავსებული და სრული ვერსიის გაცნობაც მიმაგრებულ ბმულზე შეგიძლიათ. 

Drugpolicy.ge კი დოკუმენტზე დაყრდნობით გთავაზობთ შემოკლებულ ვერსიას - ინფორმაციასა და პრაქტიკულ რჩევებს პაციენტებისთვის ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის შესახებ. 

რა არის ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი (ფ&ქ) აშლილობა და რა განაპირობებს მას:

ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი (ფ&ქ) აშლილობის დიაგნოზი ხშირად დაკავშირებულია რთულ მოვლენებთან, რაც შეიძლება ადამიანს ბავშვობაში და ზრდასრულ ასაკში გადახდა, ასევე მათი ოჯახის წევრის წამალდამოკიდებულების ისტორიასთან, მომხმარებლის ორგანიზმის ბიოქიმიასთან და მის ფსიქიკურ მდგომარეობასთან.

ყველა ადამიანს აქვს დამაჯილდოებელი ცენტრი თავის ტვინის შუა ნაწილში. როდესაც ვასრულებთ გარკვეულ აქტივობებს, როგორიცაა ჭამა, გამრავლება და უსაფრთხოება, ტვინში ქიმიური დოფამინი გამოიყოფა, რაც თავს კარგად გვაგრძნობინებს. დოფამინის ეს მოზღვავება ინახება მეხსიერებაში, რაც იწვევს აქტივობით მიღებული სიამოვნების გახსენებას (როგორიცაა გემრიელი კერძის დამახსოვრება) და ტვინის ბრძანების ცენტრი, რომელიც აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელია, გვიბიძგებს კვლავ განვახორციელოთ ეს აქტივობა. ტვინის მსგავსი აქტივობების კომბინაცია ხდის შესაძლებელს, რომ გადავრჩეთ, როგორც სახეობა. ამ დამაჯილდოებელ ცენტრზე ოპიოიდებიც ახდენენ გავლენას გადარჩენის აქტივობების მსგავსად. ოპიოიდების მოხმარება, თავის ტვინში, იწვევს დოფამინის კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით და ხანგრძლივად გამოყოფას, ვიდრე სხვა აქტივობების შემთხვევაში.

დროთა განმავლობაში ეს იწვევს გადარჩენის მექანიზმის მოშლას; შედეგად, აღმასრულებელი ფუნქცია გვეუბნება, რომ ოპიოიდების მოხმარება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გადარჩენის სხვა აქტივობები. ამასთან, ტვინის სხვა ნაწილები შეიძლება წინააღმდეგობაში იყვნენ აღმასრულებელ ფუნქციასთან და გვითხრან, რომ ოპიოიდების მოხმარება ცუდი იდეაა.

ნარკოტიკზე დამოკიდებულება არის კონფლიქტი ტვინის ამ ორ ნაწილს შორის, სადაც აღმასრულებელი ფუნქცია ამბობს: „მე მჭირდება ოპიოიდები“ და ტვინის სხვა ნაწილები ამბობენ „ოპიოიდების მოხმარება ჩემთვის საზიანოა“.

რა არის აღკვეთის მდგომარეობა და როდის დგება ის?

თუ ადამიანი ოპიოიდებს სისტემატურად, ყოველდღიურად მოიხმარს, მისი ნერვული სისტემა იცვლება, რათა ოპიოიდებით გამოწვეულ ძილიანობას გაუძლოს. ამ ცვლილებას ტოლერანტობა ეწოდება. 

როდესაც ადამიანი მოულოდნელად წყვეტს ოპიოიდების მოხმარებას, ნერვულ სისტემას რამდენიმე დღე სჭირდება ნორმალურ მდგომარეობაში დასაბრუნებლად. ამ პერიოდის განმავლობაში ადამიანები განიცდიან აღკვეთის მდგომარეობას (ე.წ ლომკას). როდესაც ადამიანი წყვეტს ოპიოიდების მოხმარებას, თავდაპირველად ის განიცდის მწვავე აღკვეთის მდგომარეობას, რაც ჩვეულებრივ ყველაზე მეტად ძლიერდება ბოლო მოხმარებიდან ორი ან სამი დღის შემდეგ.

მწვავე აღკვეთის მდგომარეობის ფიზიკური სიმპტომები ჰგავს გრიპის ძალიან ცუდ შემთხვევას; ასეთ დროს, ადამიანებს აღენიშნებათ კუნთების ტკივილი, გულისრევა და ღებინება, კრუნჩხვები, შემცივნება, ოფლიანობა, მთქნარება და ჟრუანტელი. 

გარდა ამისა, ადამიანები ხშირად განიცდიან ისეთ ფსიქოლოგიურ სიმპტომებს, როგორიცაა ძლიერი ძილიანობა, შფოთვა, დაღლილობა და ძლიერი ლტოლვა. ეს ფსიქოლოგიური სიმპტომები, როგორც წესი, ბევრად უფრო არასასიამოვნოა, ვიდრე ფიზიკური სიმპტომები. 

სიმპტომები უმჯობესდება ბოლო მოხმარებიდან 5-7 დღის შემდეგ. მწვავე აღკვეთის მდგომარეობის გაუმჯობესების შემდეგ, ბევრი ადამიანი განიცდის მწვავე აღკვეთის შემდგომ მდგომარეობას, რომლის სიმპტომებია შფოთვა, უძილობა, დაღლილობა და ლტოლვა. მწვავე აღკვეთის შემდგომი მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს კვირების ან თვეების განმავლობაშიც კი და ამ პერიოდში არსებობს რეციდივის (განმეორებითი მოხმარების) რისკი. 

მკურნალობა - რა გზები არსებობს?

ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფ&ქ აშლილობისგან წარმატებული გამოჯანმრთელება საჭიროებს მკურნალობას. სხვა დაავადებების მსგავსად, როგორიცაა დიაბეტი და დეპრესია, ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფ&ქ აშლილობა გამოწვეულია ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორებით და სხვა დაავადებების მსგავსად, ძალიან რთულია მისი დამოუკიდებლად მართვა. 
ოპიოიდების აგონისტებით თერაპია ბუპრენორფინით ან მეთადონით დადასტურდა, რომ უსაფრთხო და ეფექტურია ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფ&ქ აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის. ბუპრენორფინი და მეთადონი ორივე ოპიოიდური პრეპარატია, თუმცა ისინი განსხვავდებიან სხვა ოპიოიდებისგან იმით, რომ ტვინზე ნელ ზემოქმედებას ახდენენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ იწვევენ ოპიოიდურ ინტოქსიკაციას და ამსუბუქებენ ოპიოიდური ლტოლვისა და აღკვეთის სიმპტომებს მთელი 24 საათის განმავლობაში. იმის გამო, რომ ისინი გრძელვადიანი მოქმედების არიან, თქვენ იღებთ მათ მხოლოდ დღეში ერთხელ, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ გაქვთ აღკვეთის მდგომარეობა ყოველ რამდენიმე საათში ერთხელ.
ზოგიერთი პროგრამა დაფუძნებულია თავშეკავებაზე ანუ აბსტინენციაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ პროგრამაში მყოფ ადამიანს არ აქვს უფლება პარალელურად ოპიოიდების აგონისტებით მკურნალობაში იყოს ჩართული.
სხვადასხვა მიდგომა იყენებს განსხვავებული კონსულტაციის ტექნიკებს, მათ შორის განათლებას ოპიოიდებზე და ჯანსაღი ცხოვრების წესის არჩევაზე, ჯგუფური და ინდივიდუალური თერაპიის სესიებს, სტრესის გამკლავების უნარებს და კოგნიტურ-ქცევით თერაპიას. არსებობს ძლიერი მტკიცებულება, რომ ორივე ტიპის პროგრამა სასარგებლოა ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ დამოკიდებულების პრობლემა.
 
რა განსხვავებაა ბუპრენორფინსა და მეთადონს შორის?

ორივე მედიკამენტი არის ოპიოიდი და მიიღება დღეში ერთხელ. ადამიანების უმეტესობისთვის ბუპრენორფინს მსუბუქი გვერდითი მოვლენები აქვს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გამოიწვიოს ზედოზირება. თუმცა, ზოგიერთი პაციენტისთვის მეთადონი უფრო ეფექტურია აღკვეთის სიმპტომებისა და ლტოლვის შესამსუბუქებლად, ვიდრე ბუპრენორფინი. მკურნალობის გეგმისა და თქვენზე მორგებული მედიკამენტის შერჩევაში ჩართული უნდა იყოს ექიმი და საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპით უნდა გადაწყდეს. 
მეთადონისა და ბუპრენორფინის გვერდითი მოვლენები სხვა ოპიოიდების მსგავსია: მოდუნება და დაღლილობა, ძილიანობა, ყაბზობა, ოფლიანობა, გულისრევა და სექსუალური დისფუნქცია. ამ გვერდითი ეფექტების ნაწილი დროთა განმავლობაში ქრება. თუკი გვერდითი ეფექტები გაგიგრძელდებათ, უნდა გაესაუბროთ თქვენს ექიმს დოზის შემცირების ან სიმპტომების შესამსუბუქებლად დამატებითი მედიკამენტების გამოყენების შესახებ. თუ თქვენ ვერ ეგუებით/უძლებთ გვერდით მოვლენებს, უნდა მიმართოთ ექიმს პრეპარატის შეწყვეტის შესახებ.

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია? - დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულს.
 
რამდენი ხანი შეიძლება იყოთ ჩანაცვლებით პროგრამაში?

თქვენზეა დამოკიდებული რამდენი ხანი გაგრძელდება ამ მედიკამენტებით მკურნალობა. თუმცა, გაცილებით ნაკლებია რეციდივის (განმეორებითი მოხმარების) ალბათობა, თუ თანდათან შეწყვეტთ ამ მედიკამენტებს, როგორც კი თქვენი ცხოვრება უფრო სტაბილური გახდება და მინიმუმ ექვსი თვის განმავლობაში არ მოიხმართ ექიმის დანიშნულების გარეშე ოპიოიდებს. ზოგადად, რაც უფრო დიდი ხანია ხართ დამოკიდებული ოპიოიდებზე, მით უფრო დიდხანს უნდა დარჩეთ მეთადონზე ან ბუპრენორფინზე. თქვენ და მკურნალი სპეციალისტების ჯგუფმა რეგულარულად უნდა ისაუბროთ, როგორ მოქმედებს პრეპარატი თქვენზე, და საჭიროა თუ არა დოზის შეცვლა, ან მისი მიღების შეწყვეტა. როდესაც მზად იქნებით, თქვენი ექიმი გეტყვით, როგორ შეამციროთ პრეპარატი ნელა და უსაფრთხოდ, რათა აღკვეთის სიმპტომების რისკი შემცირდეს. დოზების შემცირების პერიოდში, თუ თქვენ გაქვთ ძლიერი ლტოლვა, აღკვეთის სიმპტომები ან რეციდივი, უნდა დაუბრუნდეთ პრეპარატის მიღებას.
 
რა შეიძლება გააკეთოთ, რომ ხელი შეუწყოთ არალეგალური ნარკოტიკების მოხმარების შეწყვეტას:

 • იყავით დაკავებული: თქვენი დროის დაგეგმვა დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ოპიოიდების მოხმარება. აქ მოცემულია სტრუქტურირებული აქტივობების რამდენიმე მაგალითი: თვითდახმარების ჯგუფები, როგორიცაა ნარკოტიკების მომხმარებლების ანონიმური ჯგუფი ან სეკულარული (არარელიგიური) ორგანიზაცია, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტრუქტურირებულ სოციალურ მხარდაჭერას.
 • ივარჯიშეთ, როგორიცაა ყოველდღიური გასეირნება ან სპორტდარბაზში სიარული.
 • რეგულარული ძილისა და კვების რეჟიმი.
 • გაატარეთ დრო მხარდამჭერ ოჯახთან და მეგობრებთან, რომლებიც არ მოიხმარენ ნარკოტიკებს.
 • იარეთ შეხვედრებზე წამალდამოკიდებულების სპეციალისტებთან, მათ შორის ექიმებთან, ექთნებთან, სოციალურ მუშაკებთან, შემთხვევის მართვის მენეჯერებთან და თერაპევტებთან.
 • იყავით კონცენტრირებული: ფხიზლად დარჩენისთვის საჭიროა ყოველდღიურად ყურადღება მიაქციოთ იმას, თუ როგორ გრძნობთ თავს. აქ არის რამდენიმე რამ, რისი გაკეთებაც ადრეული გამოჯანმრთელებისას საკუთარ თავზე ზრუნვისთვის შეგიძლიათ: მიიღეთ ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატები.
 • თავი  აარიდეთ  ე.წ.  HALT  (Hungry,  Angry,  Lonely,  Tired) მდგომარეობებს: მშიერი, გაბრაზებული, მარტოსული, დაღლილი.
 • მოხმარების სურვილის გაჩენისას, ყოველთვის შეჩერდით და დაურეკეთ მხარდამჭერ ადამიანს.
 • ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას სხვა საკითხებზე, რომლებიც შეიძლება გაწუხებდეთ. მათთან გამკლავება შეიძლება მოგვიანებით, როდესაც ფხიზელი იქნებით.
 • იცოდეთ ფაქტორები, რომლებიც გიბიძგებთ ნარკოტიკის მოხმარებისკენ და გააკეთეთ ყველაფერი, რომ თავიდან აირიდოთ ისინი.  ეს ფაქტორები შეიძლება იყოს გარკვეული ადამიანები ან ადგილები, ფიქრი გარკვეულ სიტუაციებზე, სტრესი, გაბრაზება ან სევდა ან თვითკრიტიკული აზრები.
 • არ დანებდეთ! გახსოვდეთ, რომ მწვავე აღკვეთის შემდგომი მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე კვირა და რომ შფოთვა, უძილობა, დაღლილობა და ლტოლვა, რომელიც შესაძლოა განიცადოთ, დროებითია. რაც უფრო დიდხანს დარჩებით ფხიზელი, მით უფრო გაგიადვილდებათ მოხმარების შეწყვეტა.
   
ოჯახი და მათი მხარდაჭერის მნიშვნელობა გამოჯანმრთელების პროცესში

ოჯახის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გამოჯანმრთელებისთვის. ადამიანები, რომლებიც გამოჯანმრთელდნენ ოპიოიდების მოხმარების აშლილობისგან, ხშირად ამბობენ, რომ მათმა ოჯახმა დიდი როლი ითამაშა მიღწეულ წარმატებაში. მაშინაც კი, თუ თქვენი ოჯახი ახლა გაბრაზებულია თქვენზე, მათ განუახლდებათ ნდობა, როდესაც დაინახავენ, რომ თქვენ მზად ხართ გამოჯანმრთელებისთვის. 
 
მათ შეიძლება პროცესის ნაწილად/ჩართულად უფრო იგრძნონ, თუკი შესთავაზებთ სამედიცინო შეხვედრებზე მონაწილეობას და თქვენი პროგრესის შესახებ მიაწვდით განახლებულ ინფორმაციას. ზოგიერთი ოჯახი ასევე სასარგებლოდ მიიჩნევს თვითდახმარების ჯგუფების შეხვედრებზე დასწრებას მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანებისგან მხარდაჭერის მისაღებად და იმის უკეთ გასაგებად, თუ როგორ დაეხმაროს საყვარელ ადამიანს, რომელიც მკურნალობას გადის.
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ბაზარზე და მზარდი ტენდენცია - რამდენად მნიშვნელოვანია სრულყოფილი პრევენცია

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ბაზარზე და მზარდი ტენდენცია - რამდენად მნიშვნელოვანია სრულყოფილი პრევენცია

9 თებერვალი, 2024
საჯარო მიმართვა ჯანდაცვის სამინისტროს

საჯარო მიმართვა ჯანდაცვის სამინისტროს

6 თებერვალი, 2024
რჩევები მშობლებს | მოზარდებში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შესახებ

რჩევები მშობლებს | მოზარდებში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შესახებ

6 თებერვალი, 2024
ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემის შემაჯამებენლ შეხვედრაზე ჩატარებული კვლევების პრეზენტაცია გაიმართა

ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემის შემაჯამებენლ შეხვედრაზე ჩატარებული კვლევების პრეზენტაცია გაიმართა

1 თებერვალი, 2024