ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის თემაზე პირველი ონლაინ გამოცემა, რომელიც მოიცავს ობიექტური ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა   და საზოგადოებას სთავაზობს ფაქტებზე დაფუძნებულ, მიუკერძოებელ  მედიას. 

 

ონლაინ გამოცემა შეიქმნა 2023 წელს. ამისთვის გამოყენებული იქნა უკვე არსებული ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციის ვებ-გვერდი ( https://drugpolicy.ge/ ), რომელშიც თავმოყრილია საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ისტორია, სფეროში განხორციელებული მოვლენები. 

 

გამოცემის მიზანია ნარკოპოლიტიკის და მისგან განპირობებული გამოწვევების შესახებ საზოგადოების და გადაწყვეტილებების მიღები პირების ინფორმირებულობის გაზრდა, არსებული ნარკოპოლიტიკის ცვლილების ინიცირების მიზნით. ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა, მუდმივად განახლებულ ინფორმაციას მიაწვდის აუდიტორიას მიმდინარე პროცესების შესახებ.  

 

გუნდის ხედვა - ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის, თანასწორობის, ადამიანის უფლებების და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრინციპებს, ჩვენი მთავარი დანიშნულებაა ხელი შევუწყოთ  საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას ნარკოპოლიტიკის და მასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ. ასევე ხელი შევუწყოთ სამოქალქო საზოგადოების  ჩართულობას  ეფექტური და ჰუმანური პოლიტიკის დამკვიდრებაში.

 

ვებგვერდი  შექმნილია ევროკავშირის და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის  მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის  შეხედულებებს.  შესაბამისად, ევროკავშირი და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი არ არიან პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.